Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ο 25λογος του δημοσιου υπαλλήλου

Τα πάνω κάτω φέρνει το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.. Στόχος της κυβέρνησης είναι να βάλει τέλος στην ατιμωρησία επίορκων υπαλλήλων του δημοσίου. Ο κατάλογος των πειθαρχικών αδικημάτων, για τα οποία θα ελέγχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στα νέα...


πειθαρχικά συμβούλια, θα περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά, αναλυτικά στο σχέδιο νόμου, που θα παρουσιάσει ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης στο υπουργικό Συμβούλιο. Τα 25 πειθαρχικά αδικήματα, που σίγουρα θα περιλαμβάνονται, όπως αναφέρουν πηγές από το κυβερνών κόμμα, θα είναι:


- Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη δημοκρατία.


- Κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, και οδηγίες.


- Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους.


- Η απόκτηση ανταλλάγματος προς όφελος του ίδιου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.


- Η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.


- Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας.


- Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας.


- Η σοβαρή απείθεια.


- Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων.


- Η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων.


- Η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές.


- Η μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών.


- Η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων.


- Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση.


- Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία, την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή, στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί.


- Η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση ανακριβών στοιχείων.


- Η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.


- Η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων.


- Η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.


- Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας.


- Η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη συμφέροντα αυτών.


- Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος, το οποίο ανήκει στην υπηρεσία.


- Η παράλειψη δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος.


- Η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας.


- Η απλή απείθεια.


πηγη  http://www.trelokouneli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: