Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Νέο ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών στο Δημόσιο


Σε 40 από 37,5 αυξάνονται οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στο Δημόσιο με αποτέλεσμα να αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Ρέππα, μετά την αύξηση των ωρών απασχόλησης, η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, κατ’ επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής...
- Ώρα προσέλευσης: 07.00 και αποχώρησης: 15.00

- Ώρα προσέλευσης: 07.30 και αποχώρησης: 15.30

- Ώρα προσέλευσης: 08.00 και αποχώρησης: 16.00

- Ώρα προσέλευσης: 08.30 και αποχώρησης: 16.30

- Ώρα προσέλευσης: 09.00 και αποχώρησης: 17.00.

Η αίτηση επιλογής του ωραρίου εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπαλλήλους ως τις 8 Αυγούστου 1011.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των δήμων στα οποία υπηρετούν τρεις και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες ώρες εισόδου του κοινού την ημέρα εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικά για τις ΔΟΥ, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου. Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30.

trelokouneli

Δεν υπάρχουν σχόλια: