Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Έρχεται το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο

Ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού μηχανογραφικού, το οποίο θα κληθούν να ...συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναμένεται να παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λογισμικό του νέου μηχανογραφικού θα έχει τη δυνατότητα να διορθώνει αυτόματα ενδεχόμενο λάθος στη σειρά των αριθμών προτίμησης του υποψηφίου ή να αντιμετωπίζει αβλεψίες, όπως οι παραλείψεις αριθμών.


Παράλληλα, ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να ....
παρεμβάλει μία σχολή ανάμεσα στις άλλες που έχει ήδη επιλέξει.
Download από το σπίτι

Το νέο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο θα είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι θα μπορούν να το «κατεβάζουν» στον υπολογιστή του σπιτιού τους.


Ωστόσο, η οριστικοποίησή του θα γίνεται στο σχολείο του, αλλά, μέχρι να το καταθέσει οριστικά ο υποψήφιος, θα έχει τη δυνατότητα να το συμπληρώσει, να το συμπληρώσει εκ νέου, να φτιάξει δοκιμαστικά περισσότερα του ενός μηχανογραφικά δελτία, να αλλάξει τις επιλογές του και να μελετήσει με την ησυχία του τις νέες δυνατότητες που του παρέχονται.


Για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ο υποψήφιος θα χρειάζεται τον κωδικό που υπάρχει στο δελτίο εξεταζομένου και τα ατομικά του στοιχεία. Μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης των σχολών, το σύστημα θα καταχωρεί το σύνολο των επιλογών του στην κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας.


Πώς συμπληρώνεται;

Σε πρώτη φάση, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώνει τα ατομικά του στοιχεία, το σχολείο απ’ όπου αποφοίτησε, την ειδική κατηγορία αλλά και τα ειδικά μαθήματα που έχει δώσει, ενώ στη συνέχεια θα προχωρά στην επιλογή των επιστημονικών πεδίων.


Μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης των σχολών, το σύστημα θα καταχωρεί το σύνολο των επιλογών του στην κεντρική βάση του Υπουργείου Παιδείας.


Με την καταχώριση του δελτίου, το σύστημα θα δίνει στον υποψήφιο έναν μοναδικό κωδικό. Με τη χρήση του κωδικού, ο υποψήφιος μπορεί να μπει στο σύστημα και να διορθώσει το μηχανογραφικό.


Με αυτό τον κωδικό, η ολοκλήρωση της κατάθεσης του μηχανογραφικού και η οριστικοποίησή του θα γίνεται στο σχολείο αποφοίτησης.


Τι θα γίνει με τις μετεγγραφές

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι κατά την κατάρτιση του μηχανογραφικού δελτίου όσοι υποψήφιοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται μετεγγραφή (παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, υποψήφιοι που έχουν άλλο μέλος της οικογένειάς τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη κ.λπ.).


Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι σε όποια σχολή περάσουν, σε εκείνη και θα μείνουν, αφού καταργείται το παλαιό καθεστώς των μετεγγραφών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.


Οι υποψήφιοι που μέχρι πέρυσι δικαιούνταν μετεγγραφή τώρα εντάσσονται σε μία από τις 5 ειδικές κατηγορίες και είναι υποψήφιοι και στη γενική κατηγορία και στην ειδική, για κάθε τμήμα. Ανάλογα με το πώς έγραψαν θα περάσουν με τη μία ή την άλλη κατηγορία.


Τέλος, οι ειδικές κατηγορίες θα διεκδικήσουν έναν αριθμό θέσεων ανά τμήμα, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει το 20% του συνολικού αριθμού των εισακτέων του.


Διαβάστε περισσότερα: http://24wro.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: