Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Απελευθέρωση των αδειών ΤΑΧΙ


Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης άδειας για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξι, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη δωρεάν χορήγηση και νέων αδειών ταξί κυρίως στην Περιφέρεια, βάσει γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων.


Με βάση νέο Προεδρικό Διάταγμα, στην Αθήνα θα επιτρέπεται να....
 κυκλοφορούν 2,5 ταξί ανά 1.000 κατοίκους, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κυκλοφορούν 2 ταξί ανά 1.000 κατοίκους. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει ζήτημα νέων αδειών για ταξί στην Αθήνα, καθώς ήδη η αναλογία είναι σήμερα περίπου 4 ανά 1.000 κατοίκους. Ωστόσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι δεν προβλέπεται μείωση των αδειών.

Οι μισές άδειες θα διατίθενται με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα διενεργούν οι περιφέρειες, οι οποίες θα ορίζουν και την αρχική τιμή έκδοσης της άδειας, ενώ οι υπόλοιπες θα διατίθενται με κοινωνικά κριτήρια (μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι 67%, πολύτεκνοι).

Οι ανάγκες κάθε περιφέρειας θα επανεξετάζονται ανά τριετία. Για τα ταξί της περιφέρειας διαφοροποιούνται οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί κυκλοφορίας τους, καθώς στο εξής θα μπορεί η υφιστάμενη έδρα να διευρύνεται στα όρια του καλλικρατικού δήμου και όμορης δημοτικής ενότητας ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σε ό,τι αφορά στους οδηγούς ταξί, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το δίπλωμα που τους χορηγήθηκε σε μία περιοχή και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ για την πρόσβαση στην άδεια οδήγησης ταξί δεν θα υπάρχουν επαγγελματικά ασυμβίβαστα, αλλά θα απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Η μεταβίβαση της άδειας μέσω συμβολαιογραφικής πράξης εξακολουθεί να ισχύει, ενώ προβλέπεται πλέον και η επιλογή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία εταιρειών ταξί, οι οποίες θα είναι οποιασδήποτε μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), φυσικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί.

Τέλος, θα μπορούν να κυκλοφορούν 7θέσια και 9θέσια ταξί, τα οποία θα λειτουργούν χωρίς ταξίμετρο, με προσυμφωνημένο μίσθωμα και θα μπορούν να μισθωθούν με οδηγό για συγκεκριμένο διάστημα. Τα νέου τύπου ταξί μπορούν να δημιουργηθούν και με μετατροπή των υφιστάμενων αδειών.


Read more: http://www.enimerwsi.com/2011/06/blog-post_9365.html#ixzz1OxbZtgfW

Δεν υπάρχουν σχόλια: